Новият
Имунизационен календар


*(последна актуализация от 01.04.2010г)
Навършена възраст,
Начин на приложение
Имунизация Ваксина
През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит
тип В (I прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix
От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл
Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина
Един месец
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит В
(II прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Engerix)
Два месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM

Два месеца,мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Три месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІ прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM
Три месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Четири месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM
Четири месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Шест месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит
тип В (III прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Engerix)
Седем месеца
вътрекожно, 0,1 мл
Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират
БЦЖ ваксина
Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием
(1 година)
мускулно, 0,5 мл
Първа реимунизация противСтрептококкус пневмоние (IV прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)
Шестнадесет месеца
(1 година и 4 месеца)
мускулно, 0,5 мл
Първа реимунизация против
дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM
Шест години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит. Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит - Тетраксим
Седем години
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
Единадесет години
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)
Дванадесет години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТетаДиф ваксина
Седемнадесет години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТетаДиф ваксина
Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТетаДиф ваксина